Parinduri, A. I., ., I., & Sirait, I. (2021). PENGARUH PEMBERIAN SAFETY TALK TERHADAP KEPATUHAN PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PADA PEKERJA BATU BATA. JURNAL KESMAS DAN GIZI (JKG), 3(2), 177–181. https://doi.org/10.35451/jkg.v3i2.649