Safitri, R., R. A. Sirait, and N. B. G. Munthe. “PENGARUH KEIKUTSERTAAN DALAM PENYULUHAN TENTANG IMUNISASI TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT”. JURNAL KESMAS DAN GIZI (JKG), vol. 3, no. 2, Apr. 2021, pp. 131-5, doi:10.35451/jkg.v3i2.564.